روزهای اولی که به تهران آمده بود یک بار به‌م گفت شبیه جوانی‌هایش هستم. ۸۳ ساله بود و پله‌های تخت جمشید و عالی‌قاپو را راحت‌تر از من بالا می‌رفت. سر حال و جدی. شبیه به مردانی که قصه‌شان را می‌نوشت. یک بار فیل به‌م گفت که فرانک از نمادهای...متن کامل

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز