عکس‌های زيبای آرش از خليج فارس
متن پايين عکس‌ها را حتما بخوانيد

Arabian Gulf
ايده جالبی بود

جمع‌آوری امضا در محکوميت تغيير نام خليج فارس
کافی‌ست يک ميل به info@sharghnewspaper.com بزنيد و نام خود را بنويسيد - شرق‌آنلاين

گذر از دالانی که ديگران نرفته‌اند
گفتگو با بهمن قبادی - هنوز

عکس‌های آرش از نمايش پری صابری
من از کجا، عشق از کجا - کسوف

گفتگوی حميد امجد درباره بی‌شير و شکر با ايسنا
منطبق نمی‌شوم که پذيرفته شوم – سرويس فرهنگ و هنر

عشق از کجا، من از کجا، او در کجاست!
حسين پاکدل از پری صابری و نمايش آخرش می‌گويد

هر ماه؛ دو نمايشنامه در نشر نی
به ابتکار تينوش نظم‌جو – آدم و حوا

دريای بلوچستان
ناسيوناليست‌های ايرانی، متحد شويد! – ارزيابی شتابزده

سايت رسمی فيلم حکم
فيلم آخر مسعود کيميايی که برای حضور در جشنواره بيست و سوم فيلم‌برداری می‌شود | از طريق شرق‌آنلاين

گزارش‌گفتگويی کوتاه درباره شروع فيلم‌برداری حکم
شرق‌آنلاين

صدای آدم‌های هميشه غايب
نظر علی‌اصغر سيد‌آبادی درباره‌ی عادت می‌‌کنيم | هنوز

The Incredibles رکورد نيمو را شکست
انيميشن جديد پيکسار/ديزنی در اولين آخر هفته‌اش 70.7 ميليون دلار فروخت | بی‌بی‌سی

سايت خبری فيلم کوتاه
به همت مرجان رياحی

بی شير پنجشير و شکر هرات
مطلب حسين پاکدل درباره‌ی بی‌شير و شکر