کاری به این ندارم که فیلم‌نامه‌ی «حس پنهان» یک چیزهایی کم دارد و شخصیت‌های اضافه‌ای دارد که لنگ می‌زنند و همین‌ها هم باعث می‌شود که "معمولی" بهترین واژه برای تعریفش باشد، بزرگترین مشکل فیلم این‌ست که آخر کدام مردی پیدا می‌شود که به مهتاب کرامتی خیانت کند!؟ حداقل یک فکری...متن کامل
دارم فکر می‌کنم چرا Once با اینکه اصلاً شاهکار نیست، ولی فیلم خوبی‌ست. و از آن جالب‌تر، فکر می‌کنم که دست‌مایه‌ی تقريباً مشترکش با «سنتوری» مهرجويی، چرا در نمونه‌ی فرنگی به بار نشسته و در نمونه‌ی وطنی حتی برای یک‌بار دیدن هم کشش ندارد. بيشتر به‌نظرم به آدم‌های دو فیلم...متن کامل

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز