... روز بعد رفت به يک نوشت‌افزار فروشی فانتزی در خيابان مارکت و يک قلم خودنويس سی دلاری خريد برای خودش، قلمی با سرقلم زرين.
به من نشانش داد و گفت «با اين بنويس، ولی سفت ننويس چون سرقلم زرين دارد اين قلم، و سرقلم زرين بسيار اثرپذير است. چند وقتی که گذشت شخصيت نويسنده را به خودش می‌گيرد. هيچ‌کس ديگری قادر نيست با آن بنويسد. اين قلم می‌شود درست مثل سايه‌ی شخص. تنها قلمی است که می‌شود داشت. ولی احتياط کن.»

[صيد قزل‌آلا در امريکا، ريچارد براتيگن، ترجمه‌ی هوشيار انصاری‌فر، صفحه‌ی 178]

[گزارشی از آثار ترجمه‌شده‌ی ریچارد براتیگان | کتابلاگ]
[گفت‌وگو با مهدی نوید درباره‌ی ریچارد براتیگن | کتابلاگ]
[صید قزل‌آلا به سبک آمریکایی | خزه]

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز