"کار مانا از دو حالت خارج نيست: يا مزدور است و برای اين کار پول گرفته و يا اين‌قدر کودن و احمق است که متوجه نشده داره توهين می‌کنه!!"
ـ به نقل از وبلاگ نيک‌آهنگ

نمی‌دانم چه‌طور بعضی‌ها می‌توانند اين‌قدر کژخيال و بدبين باشند و اين‌طور ساده يکی را از بيست فرسنگی متهم کنند و بالای دار هم ببرند. همان‌طور که پيش از اين گفته‌م هيچ توهينی در آن مطلب و آن کارتون نمی‌بينم و حتی کار مانا را هم اشتباه سهوی نمی‌دانم چون مطمئنم همه‌ی کسانی که دم از اشتباه مانا می‌زنند اگر پيش از چاپ، طرح و مطلب را می‌ديدند بدون شک ايراد و توهينی در آن پيدا نمی‌کردند، همان‌طور که سردبير «ايران جمعه» و سردبير و مديرمسوول «ايران» چنين چيزی در آن نديدند و پای آن را امضا کردند.

مرتبط:
توضيحات تحريريه‌ی ايران جمعه
ترديد در يک موضوع ظاهرا بديهی

پی‌نوشت: ببخشيد اگر اينجا اين‌قدر بی‌حال شده و تنها درباره‌ی اين اتفاق می‌نويسم. راستش حال و روزم چندان خوش نيست و بعد از اين ماجراها به‌شدت نااميد شده‌م از مخاطبانی که برای‌شان کار کرده‌م. تقريبا در اين مدت هيچ کار تازه‌ای هم شروع نکرده‌م و تنها کارهای نصفه و نيمه‌ی قبلی را به يک جاهايی رسانده‌م. نمونه‌ش اين سايت مسابقه‌ی پوستر اديان توحيدی که برايش زياد زحمت کشيدم و بالاخره حاضر شد.

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز