یک ماه پیش که هادی را دیدم چشم‌هایش برق می‌زد از ایده‌هایی که برای دوره‌ی تازه‌ی «جدید» داشت. پریروز که به‌م زنگ زد از صدایش معلوم بود که راضی‌ست و منتظر است مجله روی دکه برود تا با مخاطبش روبه‌رو شود.
حالا که یک روز مانده تا نتایج زحمات یکی دو ماهه و آرزوهای چند ساله‌ش را روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها ببیند، خودش نیست. تلخیِ ماجرا فقط همین قسمتش است وگرنه این روزها که دلیل برای خوب بودن زیاد است.

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز