از امروز صبح که خبر توقيف روزنامه و بعدش بازداشت مانا را شنيدم، دارم گيج می‌خورم. اعصابم خرد شده و نمی‌دانم برای آن دو همکار بی‌پناهی که تنها به‌خاطر يک سوء‌تفاهم، پشت ميله‌های زندان رفته‌اند چه ‌کار می‌شود کرد. از آن بدتر می‌ترسم قضيه به سمتی برود که دیگر با دندان هم نشود بازش کرد.

ببخشيد، حال و روز خوشی ندارم.

[لينک‌های پرستو را ببينيد]

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز