انتظار داشتين برای وبلاگ انگليسی‌م اسمی به‌غير از Eyes Wide Shut انتخاب کنم؟! (دو نقطه دی!)

توی اين يکی دو روز هم چند تا کميک استريپ ديگه می‌گذارم توی قسمت کميک و بقيه قسمت‌ها رو هم احتمالا راه می‌ندازم. راستی توجه کردين من چه‌قدر فعال شدم؟!

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز