چند وقتی بود که می‌خواستم در ستایش و مدح گوگل‌ریدر نازنین بنویسم، مخصوصاً از یکی، دو ماه پیش که دل‌پذیرتر شده و shared items دوستان‌تان را خودکار برای‌تان می‌آورد. ولی این حرف‌های تلنبار شده روی دلم را نزدم تا اینکه مهدی خان حکیمی پیشنهاد یک گپ و گفت درباره‌ی گوگل‌ریدر را داد ونتیجه‌ش شد این گفتگو.
از سر خودشیفتگی توصیه می‌کنم روده‌درازی‌هایم را بخوانید و اگر در تکمیل‌ش حرفی داشتید، همان‌جا اضافه کنید. فکر کنم مهدی قصد دارد این گپ‌ها را با دیگران هم ادامه بدهد که در این‌صورت مجموعه‌ی جالبی می‌شود.
یک توصیه هم به دوستان وبلاگ‌نویس؛ لینک صفحه‌ی shared itemsتان را یک گوشه‌ای از وبلاگ‌تان، مثلاً زیر لینک‌های روزانه یا کنار آراس‌اس، بگذارید. ثواب دارد.

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز