بازمانده‌ی روز کازوئو ايشی‌گورو نجف دريابندری نشر کارنامه 356 صفحه 4950 تومان "البته واقعيت اين است که من بهترين خدماتم را برای لرد دارلينگتن انجام دادم ـ بهترين خدماتی که از دستم برمی‌آمد. حالا هم ـ خوب، ديگر ـ می‌بينم ديگر خدمت زيادی از دستم برنمی‌آيد." ـ از متن...متن کامل
ببين جِف، ما تو اين تابستون دو ماهِ محشر با هم داشتيم. و تموم شد. هميشه همين‌جوره ـ زن و بچه‌ها می‌رن سفر و آقای رييس با يه منشی يا مانيکوريست يا آسان‌سُرچی می‌ريزه رو هم. سپتامبر می‌آد و پيک‌نيک تموم می‌شه ـ خداحافظ! بچه‌ها برمی‌گردن مدرسه، رييس هم می‌ره...متن کامل
پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، جناب امير پوريا، مطلب نغز و جذابی نوشته بودند درباره‌ی تجمع سينماگران ايرانی در اعتراض به نسخه‌های قاچاق و غيرمجاز فيلم‌های‌شان. چنان‌که انتظار می‌رفت اين مطلب در ستايش اين اعتراض و در نکوهش سی‌دی‌های غيرمجاز بود. اما در ميانه‌های مطلب، نويسنده گوشه‌ی چشمی هم به کپی‌رايت جهانی...متن کامل

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز