ــ هر اتفاقی که بیفته، نمی‌خوام دوستی‌مون از بین بره.
+ قول می‌دم، قول می‌دم که هیچ‌وقت با هم دوست نباشیم. هر اتفاقی که بیفته.
ــ اگه امشب باهات بخوابم، فردا احساس گندی می‌کنم.
+ من مشکلی ندارم.

[هتل شوالیه - وس اندرسون]

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز