حتما در همين يکی دو روزه از حال و هوای اينجا خودتان فهميده‌ايد که امسال هم کارت جشنواره ندارم و مانند پارسال خبری از يادداشت‌های جشنواره‌ای نخواهد بود. اما خوشبختانه به لطف يک دوست نازنين احتمالا می‌توانم چند تايی از فيلم‌های بخش مسابقه‌ی سينمای ايران را ببينم که اگر چيز دندان‌گيری بودند و حرفی برای گفتن داشتم، حتما درباره‌شان خواهم نوشت.
اما با اين حال از پرستو قول گرفته‌م که هر شب چيزکی درباره‌ی فيلم‌هايی که در سينمای رسانه‌ها می‌بيند، بنويسد و اينجا می‌توانيد يادداشت شب اولش را بخوانيد. لينک باقی دوستان را هم که چيزی درباره‌ی جشنواره نوشته‌اند، اين پايين می‌توانيد پيدا کنيد.

[جشنواره، شب يکم + شب دوم + شب سوم | پرستو دوکوهکی]
[پرسه‌های جشنواره‌ای | فهيمه خضرحيدری]
[يادداشت‌های جشنواره‌ای | صبا شادور]
[اولين روز؛ حرکت از بم | عروسک کوکی]

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز