پندار: بنا به اطلاعات رسیده از منابع موثق، مجوز نمایش «مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رُخشید فرزين» به کارگردانی بهرام بيضايی لغو شده و روز جمعه، برای آخرین بار اجرا خواهد شد.
[متن کامل]
[در توضيح سياسی نبودن ـ نوشته‌ی محمد رحمانيان درباره‌ی آخرين نمايش بيضايی، شرق]

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز