خصوصیت مهم «کنعان» این‌ست که کم‌حرف است. توضیحِ اضافه نمی‌دهد و کنجکاوی‌ِ بیننده را سرکوب می‌کند. به‌همین خاطر است که دوستش دارم و خیلی‌ها دوستش ندارند؛ چون تا یک‌جاهایی گولِ سر و شکلِ داستان را می‌خورند و خیال می‌کنند با یک ملودرامِ کلاسیک روبه‌رو هستند ولی پایانِ فیلم را نمی‌توانند با قواعدِ ژانر تطبیق دهند. همین می‌شود که آخرِ داستان، سرخورده می‌شوند که نویسنده تکلیف‌شان را مشخص نمی‌کند. مثلِ اتفاقی که در پنهان می‌افتاد و به گمانِ یک تریلرِ هالیوودی اسیرِ ماجراها می‌شدند.

جنسِ این داستان‌ها، جنسِ ژانر نیست. جنسِ روزمرگی‌ست و عذاب‌های روزانه. و به‌همین دلیل است که پایان ندارند.

نامزدهای اسکار ۲۰۱۰
گاردین

سلینجر درگذشت
دیگر کسی مزاحم آقای نویسنده نمی‌شود.

چند نکته درباره‌ی روزمرگی
حمید امجد

بهمن جلالی درگذشت
مرگ‌های ۸۸ تمامی ندارد؟ | عکس آنلاین

زندگی را در تابه سُرخ کنید
درباره‌ی «جولی و جولیا» | محسن آزرم

آشپزخانه‌ی راز
پویان و سیما به آشپزخانه می‌روند

در رثای دیوید لوین که به سایه رفت
نیویورک تایمز